top of page

تۆنامری

شهریور ۱۴۰۲

 

اعضاء و وابستگان کانون هنر/فرهنگ/کنش نام‌ جان‌باختگان جنبش مترقی «زن، زندگی، آزادی» را به ترتیب تاریخ می‌خوانند. کانون هنر/فرهنگ/کنش برای یافتن این نام‌ها تلاش گسترده‌ای کرده است. در سالگرد آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» از همکارانمان در سرتاسر دنیا می‌خواهیم که این ویدیو را بر هر دیواری که بیننده یا رهگذر دارد بتابانند و صدایش را پخش کنند. حکومت اسلامی به طریقی نظام‌مند کمر به زدودن این جان‌ها و نام‌ها بسته و بر ماست که یادشان را پاس بداریم، زیرا این فراموشی‌ست که آن‌ها را به‌تمامی حذف می‌کند، نه مرگ. اگر کاستی‌ای در این کار یافتید، به ما اطلاع بدهید و در اصلاح و کامل‌تر کردن این فهرست ما را یاری کنید.برای دانلود ویدیو و فایل دیداری نام جان‌باختگان از لینک زیر استفاده کنید:

 

Art Culture Action

Comments


bottom of page