top of page

درباره کانون هنر / فرهنگ / کنش

کانون «هنر/فرهنگ/کنش» دربرگیرنده‌ی شماری از هنرمندان، نویسندگان، و دست‌اندرکاران هنر ایران است که با هدف پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های صنفی، حرفه‌ای، مدنی و سیاسی در عرصه‌ی هنر ایران شکل گرفته است. عضوهای این گروه در پاییز۱۴۰۱ و در پی خیزش «زن زندگی آزادی» گردِ هم  آمدند تا هم‌صدا با یک‌دیگر، نقشی پویا در گذر جامعه‌ی ایران به دمُکراسی بازی کنند. کانون «هنر/فرهنگ/کنش» بر اساس این باور شکل گرفته است که هنر، امری جدا از فضای همگانی فرهنگ و بستر اجتماعی نیست، و نمی‌توان بدون هم‌کاری گروهی، از آزادی هنر دفاع کرد. حق خدشه‌ناپذیر هنرمند و نویسنده برای بیان آزادانه‌ی اندیشه، تفسیر و نقد خود از پدیده‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی؛ بازنگه داشتن امکان گفت‌وگو و گسترش رواداری؛ حقوق زنان و برابری همه‌ی اقلیت‌های قومیتی، عقیدتی، جنسی، و جنسیتی؛ و سرانجام، حق بدیهی دانشجو و استاد برای طرح و بیان آزادانه‌ی اندیشه‌ها و آرمان‌های سیاسی خود در فضای امن دانشگاه، در بالای فهرست زمینه‌های مورد توجه کانون «هنر/فرهنگ/کنش» است. کانون در برابر سانسور، تهدید و نظارت فراقانونی (به ویژه از سوی نهادهای حکومتی، دینی، و اقتصادی)، ورای مرام‌های سیاسی عضوهای خود یا قربانیان رفتارهای غیردمُکراتیک، می‌ایستد. کانون می‌کوشد تا با نشر بیانیه برای آگاهی‌رسانی، فراخوان برای کنش گروهی، گردآوری سند‌ها و کارهای سانسورشده و بایگانی و نشر آن‌ها، پشتیبانی از آسیب‌دیدگان از سانسور، و برپایی جلسه‌های هم‌اندیشی درباره‌ی چالش‌های پیشِ روی جامعه ی هنری، به هدف های اشاره شده دست یابد. «هنر/فرهنگ/کنش» همواره آماده‌ی هم‌کاری برای گسترش و استوار ساختن آزادی بیان هنری‌ست.

نشر

Booklet + Front.jpg

کانون «هنر، فرهنگ، کنش» در ماه می ۲۰۲۳، کتابچه‌ای با هم‌کاری انجمن قلم امریکا منتشر کرد که در آن گزیده‌هایی از فعالیت‌های کانون و نمونه‌هایی از کنش‌های هنرمندان در رابطه با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بازتاب یافته است. پیش‌گفتار این کتابچه توسط امیر سلطانی نوشته شده و در آن اشعاری از نثار محمدی، بکتاش آبتین و کریستال بیات به چاپ رسیده ست.

Poostehar.jpg

از وظایف کانون «هنر /فرهنگ/کنش » مبارزه با سانسور حکومتی در ایران است. کتاب پوسته ها از سوی وزارت ارشاد ممنوع اعلام شده است. از نویسندهٔ کتاب، ژرژ دیدی هوبرمن، فیلسوف و تاریخ نگار هنر و نیز قاسم روبین، مترجم کتاب، سپاسگزاریم که
بی چشم داشتی این کتاب را برای انتشار مجازی در اختیار ما گذاشتند.

 همکاری

bottom of page