top of page

بیانیه‌ی جامعه‌ی هنری ایران در پشتیبانی از دانشجویان هنر


آبان ۱۴۰۱

 

حدود چهار هفته است که دانشجویان بسیاری از دانشگاه‌های کشور با شیوه‌ای از نافرمانی مدنی یعنی اعتصاب و بست‌نشینی، با جنبش «زن‌، زندگی، آزادی» همراه بوده‌اند. هنرجویان و دانشجویان هنر ایران برای بازپس‌گیری حقوق شهروندی بنیادین‌شان و دست‌یابی به خواست روشن این جنبش پیش‌رو، اعتصاب‌هایی هم‌آهنگ را در کنار گونه‌های متنوع اعتراض به نمایش درآورده‌اند. آن‌ها در یک ماه گذشته از رفتن به کلاس سر باز زده‌اند و به‌ شکل‌هایی متفاوت، از تظاهرات گرفته تا آفرینش یادبودهای دیداری، بر حقوق انسانی خود و خواست روشن مردم پافشرده‌اند.


ادامه‌ی اعتصاب‌ها در حالی رخ‌ می‌دهد که «وزارت علوم» در کنار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای سرکوب صدای اعتراض، دانشجویان را به اخراج، دستگیری، ضبط کارت دانشجویی، و البته تعطیلی دانشگاه تهدید می‌کند. این دانشجویان با بلوغ سیاسی درخشان خود، به‌جای درخواست از ارگان‌ها و استادهای حکومتی، در بیانیه‌های گروهی و صنفی‌شان بارها و بارها موضع خود را به‌روشنی بیان‌ کرده‌اند: «ما با مبارزه با ارتجاع، حق تصمیم‌گیری برای خودمان را باز می‌یابیم».


جامعه‌ی هنری ایران به روشنی و با صدایی رسا اعلام می‌کند که نه وزارت علوم با عملکردش در شرایط کنونی و نه هیچ فرد و نهاد حکومتی دیگری کوچک‌ترین صلاحیتی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت نسل آینده‌ی ما ندارد و نخواهد داشت. تمامی دانشجویان بازداشتی باید هرچه سریع‌تر و بی‌قید و شرط آزاد شوند و نیروهای امنیتی و سایه‌ی منحوس تهدید‌های آن‌ها باید از سر دانشگاه و دانشجو کوتاه شود. ما با تمام نیروهای فرهنگی، فکری، و مردمی خود در کنار دانشجویان ایستاده‌ایم و به شدیدترین شکل ممکن بازداشت،‌ خشونت، سرکوب، و تهدیدهای حکومتی را چه از سوی حراست و نیروهای سرکوبگر و چه در جلد استاد مصالحه‌گر محکوم می‌کنیم. دانشجویان هنر، دانشگاه خود را به‌ دست خود خواهند ساخت. ما هم‌صدا با یک‌دیگر و بدون کوچک‌ترین تردید پشتیبانی بی‌چون‌وچرای خود را از دانشجویان هنر اعلام می‌کنیم.


جامعه‌ی هنری ایران

آبان ۱۴۰۱
برای دسترسی به صفحه‌ی اصلی این بیانیه، فهرست امضاها، و ترجمه به زبان‌های دیگر به صفحه‌ی زیر بروید:

بیانیه‌ی جامعه‌ی هنری ایران در پشتیبانی از دانشجویان هنر

Comments


bottom of page