top of page

بیانیه‌ی اضطراری اعلام هم‌بستگی با ایران

اقدام جهانی برای متوقف کردن خشونت حکومتی علیه مردم ایران ضرورت دارد


آذر ۱۴۰۱

 

در هشتاد روز گذشته، در پی قتل زن جوان ۲۲ساله، ژینا مهسا امینی، به دست حکومت اسلامی در ایران، ایرانیان از تمام اقشار و گروه‌ها با راهبری زنان عزم خود را برای ایستادگی در برابر وحشیگری حکومت به نمایش گذاشته‌اند. حرکتی که به صورت اعتراض به حجاب اجباری و دهه‌ها نقض حقوق بشر آغاز شد، اکنون به جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شده و خواستار پایان دادن به حکومت دینیِ نظام فقهی غیر منتخب در ایران شده است.


ما هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهیان، و دست‌اندرکاران فرهنگی از حوزه‌های گوناگون و کشورهای مختلف از فراخوان همکارهای ایرانی خود برای ایستادن کنار آنان و همبستگی در مبارزه‌‌ی ایشان علیه حکومت سرکوبگر و خودکامه‌ی اسلامی پشتیبانی می‌کنیم. ما امضاکنندگان زیر شجاعت تمامی زنان و مردان و کودکان ایران در مبارزه‌شان برای دستیابی به حقوق بنیادین انسانی و خواست آشکار آنان برای نو کردن قرارداد اجتماعی ملت را قدر می‌شناسیم و از آن پشتیبانی می‌کنیم.


ما ضمن ابراز نگرانی جدی خود برای همکارهایمان و دانشجویان هنر و حوزه‌های فرهنگی که در کنش‌های پرشمار و نامه‌های سرگشاده، از جمله بیانیه‌ی اخیر که به امضای شش‌هزار هنرمند و پژوهشگر ایرانی رسیده است، خواسته‌هایشان را بیان کرده‌اند، نگرانی جدی خود برای شهروندان سراسر کشور را نیز اعلام می‌داریم که به شکلی فزاینده هدف سرکوب مرگبار و وحشیانه و خشونت‌بار حکومت با آدم‌ربایی، ناپدیدسازی قهری، زندان و انواع سوءرفتارها و شکنجه‌های جسمانی و روانی و جنسی و تهدید آشکار به اعدام‌های دسته‌جمعی قرار دارند.


واقفیم که وقایع دهشتناک اخیر رخدادی منحصربه‌فرد نیست. در طی ۴۴ سال گذشته، دستگاه حکومت اسلامی به انواع بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فرهنگی، از جمله سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و جنسی و نیز زن‌ستیزی و همجنس‌‌‌گرا‌هراسی و خارجی‌ستیزی قانونی‌شده متوسل شده است. نظام حقوقی مبتنی بر فقه، زیر نظر رهبر و با پشتوانه‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبکه‌ی اُلیگارش‌های آن، هر کس را که در برابرش می‌ایستد از میان برمی‌دارد. این اقدام‌ها را باید جنایت علیه بشریت به شمار آورد و عاملان آن‌ها باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند.


فراخوان جامعه‌ی جهانی هنرمندان و نویسندگان و دانشگاهیان به کنش

ما هنرمندان و نویسندگان و دانشگاهیان و دست‌اندرکاران فرهنگی سراسر جهان، یک‌صدا با همکاران ایرانی و در پشتیبانی از آنان، وظیفه‌ی خود می‌دانیم که نهایت تلاش خود را برای نیل به هدف‌های زیر به عمل بیاوریم.


- تحریم نهادها و موسسه‌های دولتی حکومت اسلامی ایران و وابستگان آنان تحت هر پوششی، و ممانعت از هرگونه حضور آن‌ها در عرصه‌های بین‌المللی هنری و فرهنگی و آموزشی.

- رویارویی با توجیه‌کنندگان و بزک‌کنندگان رژیم که می‌کوشند با سوءاستفاده از گفتارهای ضدامپریالیستی در غرب یا دیگر نقاط جهان، توجه را از خشونت آشکار حکومت علیه مردم منحرف کنند.

- استفاده از تمامی اهرم‌ها و ظرفیت‌های فکری و فرهنگی خود برای پشتیبانی از همتایان و همکارانمان که علیه قساوت‌ها و اَعمال ناقض حقوق بشر در ایران ایستاده‌اند.

- ایجاد شبکه‌های پشتیبانی برای مخالفان و آنان که هدف سرکوب و ارعاب قرار گرفته‌اند یا خطر آن می‌رود که آسیبی از جانب رژیم به آنان وارد شود.

- بالا بردن آگاهی درباره‌ی جنایات علیه بشریت که رژیم اسلامی در ایران مرتکب می‌شود.


برای دسترسی به صفحه‌ی اصلی این بیانیه، فهرست امضاها، و ترجمه به زبان‌های دیگر به صفحه‌ی زیر بروید:

بیانیه‌ی اضطراری اعلام هم‌بستگی با ایران

Comments


bottom of page