top of page

سانسور نمایشگاه دانشجویان عکاسی دانشگاه هنر تهران


 

۹۸۰۲ عنوان نمایشگاه پروژه‌ی نهایی دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ رشته‌ی عکاسی دانشگاه هنر تهران است. این دانشجویان نُه مجموعه‌عکس را آماده کرده بودند تا در تاریخ ۱۳ تا ۱۹ تیر ۱۴۰۲ در گالری باغ ملی به نمایش بگذارند. نتیجه‌ی کوشش این دانشجوها یک روز پیش از گشایش به دیوارها آویخته‌ شد. این نخستین نمایشگاه این دانشجویان می‌بود و به رغم تلاش‌های ایشان، دانشگاه بنا را بر به حداقل رساندن بازدیدکننده گذاشته بود؛ دانشجویان فقط با ارائه‌ی کارت دانشجویی و دیگران فقط با هماهنگی قبلی می‌توانستند از نمایشگاه دیدن کنند. یکی دو ساعت از گشایش این نمایشگاه نگذشته بود که مأموران حراست به تکاپو افتادند، آثار را گزارش می‌کنند و هشدار می‌دهند که کارهایی را که در آن حجاب رعایت نشده حذف خواهند کرد. مأموران حراست این آثار را یا از دیوارها برداشتند یا پشت‌ورو کردند و حتی تهدید کردند که کل نمایشگاه را تعطیل خواهند کرد. حراست و ریاست دانشگاه حتی صبر نکردند که اساتید فرصت یابند نمایشگاه را ببینند و آثار بی‌حجاب چهار تن از دانشجویان را حذف کردند.


هنرمندان این نمایشگاه باور داشتند که ادامه‌ی این نمایشگاه بی حضور چهار هنرمند سانسورشده توهین به نمایشگاه و همه‌ی ایشان است و دیگر بی‌معنی‌ست. پس تمام دانشجویان کارهایشان را از دیوارها برداشتند و در همان ساعات نخست گشایش به خوابگاه‌ها و خانه‌هایشان رفتند و ثمر چهارسال تحصیل‌، زحمات و امیدهایشان را کنج دیوار گذاشتند.


اکنون ماه‌ها از آن سانسور موهن گذشته است و در این مدت دانشجویان رمق این را نداشتند که دیگر از حق خود دفاع کنند یا حتی درباره‌ی آن‌چه بر ایشان رفته سخنی بر زبان آورند.


کانون «هنر/فرهنگ/کنش» کارهایی از شش نفر از این دانشجویان را به‌همراه این گزارش و برای ثبت در تاریخِ سانسور حکومتی در ایران منتشر می‌کند. سانسور حق هیچ حکومتی نیست، و از این رو، وظیفه‌ی خود می‌دانیم که آثار این نمایشگاه سانسور شده را به همان شکل که هستند به مثابه‌ی اسناد واقعی منتشر کنیم.
Comentarios


bottom of page