top of page

تاریخچه‌ی سانسور حکومتی در ایران: گفت‌وگو با نیکی نجومی


 


در شهریور ۱۳۵۹، نمایشگاه مروری بر کارهای نیکی نجومی با نام گزارشی از انقلاب در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، به‌دستور افرادی ناشناس بعد از کم‌تر از یک هفته بسته می‌شود. نزدیک به ۱۲۰ کار به نمایش درآمده از هنرمند، با بیانی استعاری و واقع‌گرایانه به گوشه‌های مختلفی از سرکوب مردم در حکومت اسلامی ایران می‌پرداختند. انتشار مقاله‌ای در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی که به کارها و هنرمند حمله کرده بود، یکی از زمینه‌ها یا دلیل‌های اصلی بسته شدن نمایشگاه بود. کارهای این مجموعه هرگز به هنرمند بازپس داده نشدند. نمایشگاه‌های نجومی دو بار دیگر نیز، این بار در دوران اصلاحات، لغو شدند. در این گفت‌وگو، نجومی به شرح دقیق بسته‌شدن نمایشگاه سال ۱۳۵۹، کارهای به نمایش درآمده در آن، و دیگر مواجهه‌هایش با سانسور می‌پردازد.


۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Comments


bottom of page