top of page

کانون «هنر/فرهنگ/کنش» دربرگیرنده‌ی شماری از دست‌اندرکاران هنر ایران است که با هدف پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های صنفی، حرفه‌ای، مدنی و سیاسی در عرصه‌ی هنر ایران شکل گرفته.  

IMG_7719.jpg
Call - FAR - Jul 9 - 2023.jpg

فراخوان
فراخوان گردآوری تاریخچه‌ی سانسور حکومتی به روایت اهل هنر و فرهنگ

تیر1402

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در هشتاد روز گذشته، در پی قتل زن جوان ۲۲ساله، ژینا مهسا امینی، به دست حکومت اسلامی در ایران، ایرانیان از تمام اقشار و گروه‌ها با راهبری زنان عزم خود را برای ایستادگی در برابر وحشیگری حکومت به نمایش گذاشته‌اند ...

بیانیه
بیانیه‌ی اضطراری اعلام
هم‌بستگی با ایران

آذر 1401
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در هشتاد روز گذشته، در پی قتل زن جوان ۲۲ساله، ژینا مهسا امینی، به دست حکومت اسلامی در ایران، ایرانیان از تمام اقشار و گروه‌ها با راهبری زنان عزم خود را برای ایستادگی در برابر وحشیگری حکومت به نمایش گذاشته‌اند ...

The Statement - Oct 29 -.jpg

بیانیه
بیانیه‌ی جامعه‌ی  هنری ایران در 
پشتیبانی از دانشجوهای هنر 

آبان  1401
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدود چهار هفته است که دانشجویان بسیاری از دانشگاه‌های کشور با شیوه‌ای از نافرمانی مدنی یعنی اعتصاب و بست‌نشینی، با جنبش «زن‌، زندگی، آزادی» همراه بوده‌اند. هنرجویان و دانشجویان هنر ایران برای بازپس‌گیری حقوق شهروندی بنیادین‌شان. ...

نشر

هنر/فرهنگ/کنش

زن، زندگی، آزادی

کانون «هنر، فرهنگ، کنش» در ماه می ۲۰۲۳، کتابچه‌ای با هم‌کاری انجمن قلم امریکا منتشر کرد که در آن گزیده‌هایی از فعالیت‌های کانون و نمونه‌هایی از کنش‌های هنرمندان در رابطه با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بازتاب یافته است. ...

درباره ما

کانون «هنر/فرهنگ/کنش» دربرگیرنده‌ی شماری از هنرمندان، نویسندگان، و دست‌اندرکاران هنر ایران است که با هدف پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های صنفی، حرفه‌ای، مدنی و سیاسی در (عرصه‌ی) هنر ایران شکل  گرفته است. عضوهای این گروه در پاییز۱۴۰۱ و در پی خیزش «زن زندگی آزادی» گردِ هم  آمدند تا هم‌صدا با یک‌دیگر، نقشی پویا در  گذر جامعه‌ی ایران به  دمُکراسی بازی کنند. کانون «هنر/فرهنگ/کنش» بر اساس این باور شکل گرفته است که هنر، امری جدا از فضای همگانی فرهنگ و بستر اجتماعی نیست، و نمی‌توان بدون هم‌کاری گروهی، از آزادی هنر دفاع کرد. ... 

bottom of page